מבט-על: לו"ז יום הכנס


מליאת בוקר חגיגית והשקת המרכז הרב-אוניברסיטאי לחקר וטיפוח רוח האדם (בהקמה)

מסלול א:

רוח בחומר

מסלול ב:

ישראל / יהדות

מסלול ג:

השדה הטיפולי

מסלול ד:

רוחניות בחינוך ובמוסדות

מסלול ה:

מסורות רוחניות שונות

מסלול ו:

תודעה

סבב ראשון של מושבים מקבילים

כישוף עכשווי

ניאו-חסידות במפגש עם תפיסות אחרות

מבט על רוחניות בטיפול

מיינדפולנס בחינוך ובארגונים

מחשבה אסייתית:

I - אחדות גוף-נפש בפסיכואנ'

II - אסתטיקה

תודעה– הגות ומחקר

סבב שני של מושבים מקבילים

אמנות משנה תודעה

רוחניות, פוליטיקה ולאומיות

שיטת העבודה של ביירון קייטי ( IBSR ):

מחקר ויישום

פאנל:

ליווי רוחני

פאנל:

יחסי תלמידים-מורים רוחניים

מדיטציה : מחקרי מח ופיזיולוגיה

סבב שלישי של מושבים מקבילים

רוחניות בטבע

סדנאות ושיטות טיפול רוחניות

רוחניות ולימודים אקדמיים

מפגש

עם הרוחניות

דרך מסורות דתיות שונות

פסיכדליה ורוחניות

רוחניות ומיניות

מליאת ערב: פאנל מנהיגוּת רוחנית בישראל

פאנל בנושא: מבט רוחני על אתגרי החברה המערבית והישראלית בימינו

דיון בשיתוף הקהל

בהפסקות ובמסדרונות