יצירת קשר

נופר גבריאלי, מזכירת הכנס הישראלי התשיעי לחקר רוחניות עכשווית
contemporary.spiritualities@gmail.com