התפרסם קול קורא, וניתן להגיש הצעות בהתאם אליו.
בינתים אנא שריינו ביומניכם את מועד הכנס שיתקיים השנה באוניברסיטת חיפה בתאריך 29.5.18.


בברכה, יו"ריות הכנס: פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה), ד"ר מריאנה רוח-מדבר שפירא (המכללה האקדמית צפת).

וחברי הוועדה המדעית: פרופ' חנן אלכסנדר (אוניברסיטת חיפה); פרופ' נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון בנגב); פרופ' נורית ירמיה (האוניברסיטה העברית ירושלים);
ד"ר הגר להב (מכללת ספיר); פרופ' עודד מימון (אוניברסיטת תל-אביב); פרופ' יעל קשת (המכללה האקדמית גליל מערבי); ד"ר חזקי שוהם (אוניברסיטת בר אילן).