יצירת קשר

נופר גבריאלי, מזכירת הכנס הישראלי התשיעי לחקר רוחניות עכשווית

contemporary.spiritualities@gmail.com